General forsamling Kolding Guardians

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Kolding Guardians AFC

onsdag den 28. februar 2018 Kl. 19 – 21 KUC i Ågade 27 Kolding

 

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2017
Forelæggelse af revideret regnskab for 2017
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2018
Fastsættelse af kontingent for 2018
Behandling af indkomne forslag
Diverse valg:
valg af bestyrelsesmedlem for 2-årig periode

valg af formand for 2-årig periode

Eventuelt

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, som vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og næstformanden er på valg i lige år, medens kassereren er på valg i ulige år.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes – den 14. februar 2018. Er der indkomne forslag lægges disse på Senior Facebook-gruppen sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab, sådan at dette kan læses senest en uge før generalforsamlingen – den 21. februar 2018