General forsamling Kolding Guardians

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Kolding Guardians AFC

onsdag den 28. februar 2018 Kl. 19 – 21 KUC i Ågade 27 Kolding

 

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2017
Forelæggelse af revideret regnskab for 2017
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2018
Fastsættelse af kontingent for 2018
Behandling af indkomne forslag
Diverse valg:
valg af bestyrelsesmedlem for 2-årig periode

valg af formand for 2-årig periode

Eventuelt

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, som vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og næstformanden er på valg i lige år, medens kassereren er på valg i ulige år.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes – den 14. februar 2018. Er der indkomne forslag lægges disse på Senior Facebook-gruppen sammen med dagsordenen og det reviderede regnskab, sådan at dette kan læses senest en uge før generalforsamlingen – den 21. februar 2018

Velkommen

Featured

Kolding Guardians formål er at dyrke amerikansk fodbold og, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

Selvom vi har et langsigtet mål om igen at kunne tilbyde U16 og U19 bold, er vi for nuværende en seniorklub, hvor man skal være født 18 år, for at kunne komme på holdet.

Vi er en breddeklub, men har en lang tradition for veltilrettelagte træningstimer, hvor man lærer alle spillets facetter at kende og udvikler sig som spiller. Da vi er en mindre klub, vil man typisk blive oplært i positioner både på angrebs- og forsvarssiden, så vi altid har folk at skifte ind.

Fokus er på at have det sjovt og spille seværdigt football. Hvis du har lyst til at være med så kig videre her på hjemmesiden under Ny Spiller og Kontakt Os.

Til 2019-sæsonen har Kolding Guardians lavet hold samarbejde med Middelfart Stingers og vi stiller op med et fælles hold i Danmarksserien (9 mands).

Nye træningstider!!!!

Vores nye træningstider til indendørs træning er her!

Første dag til U19/Senior er Tirsdag den 08-11-2016.

Første dag til U12/U14/U16 er Fredag den 11-11-2016.

U19/Senior: hver Tirsdag fra kl. 20:00 til kl 22:00.

Sted: Bakkeskolens Hal.

U12/U14/U16 hver Fredag fra kl. 16:00 til kl. 18:00.

Sted: Bakkeskolens Hal.

Selvfølgelig har vi også ændret tiderne på voris Træningside i menuet!!

Vi glæder os rigtig meget til at se mange af jer til at starte vores nye sæson, så kom frisk og glad alle sammen 🙂

 

Venlig Hilsen, Kolding Guardians Trænings Staff

Nye sider

Lige nu er vi i gang med at lave 2 nye sider til vores hjemmeside.

Roster og Fan gear.

Vi arbejder på det og håber at vi snart kan vise dem frem på vores hjemmeside

Opdatering

Lige nu er Kolding Guardians i gang med en opdatering af deres hjemmeside.

Det kan være at der mangler nogle ting, men vi håber på at hjemmesiden fungerer snarest og at vi har al information på hjemmesiden igen.

Vi beklager ulejligheden.

 

Venlig Hilsen,

Kolding Guardians