Politikker

Politikker for Kolding Guardians AFC
Kolding Guardians AFC er bevidst om sit ansvar over for klubbens medlemmer, og derfor har vi udarbejdet nogle klare holdninger omkring opførsel, alkohol, pædofili, doping mv. Vi ønsker, at klubbens værdier og holdninger overføres til det enkelte medlemmer, da det enkelte medlem gennem sine handlinger repræsentere og tegner klubben.

De enkelte politikker er udarbejdet løbende i gennem årerne og til bund for politikkerne ligger en grundig diskussion i klubben – eller som minimum bestyrelsen. De enkelte politikker er udarbejdet på forskellig baggrund – uheldige episoder i klubben, uheldige episoder i andre klubber, emner i dagspressen osv.

Bestyrelsen i Kolding Guardians tilstræber at politikkerne opdateres en gang årligt – forud for sæsonen. I dette arbejde skal trænere, ledere og andre ressourcepersoner inddrages.

Politikkerne udleveres til alle trænere og ledere. Politikkerne vil ligeledes være tilgængelige for medlemmer og andre interesseret via klubbens hjemmeside og Igroups.