Alkoholpolitik

Alkoholpolitik
Senior

I Kolding Guardians er det tilladt at nyde alkohol i forbindelse med seniorarrangementer. Vi mener, at voksne mennesker bør kunne administrere deres alkoholindtag, så det ikke tager overhånd. Det er dog alles ansvar, at skride ind, hvis der er medlemmer, der ikke kan styre sit alkoholindtag.

Alkohol er forbudt før og under kamp. Efter kamp er det tilladt at nyde alkohol i og uden for omklædningsrummet (man skal være afklædt hjelm, skuldrepads, og kamptrøje) samt i bussen hjem fra udekampe. Det er ikke tilladt at nyde alkohol på banen og i spillerboksen.

Ud over ovennævnte er det ikke tilladt at indtage alkohol eller opfører sig beruset iført klubtøj eller andet med Guardians’ logo. Medlemmerne skal være bevidste om, at deres adfærd i fritiden relateres til Guardians, hvis de er iført klubtøj eller andet Guardians merchandise.

Junior

I Kolding Guardians tillades der ikke alkohol i forbindelse med ungdomsaktiviteter. Vi mener, at alkohol og idræt for børn og unge mennesker ikke hører sammen – en sejr kan fejres lige så godt uden alkohol.

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra denne regel. Dette kræver en godkendelse fra bestyrelsen. I tilfælde af, at der tillades alkohol ved officielle Guardians-arrangementer for ungdom, skal det meddeles ungdomsmedlemmernes forældre.

I tilfælde, hvor ungdomsmedlemmer deltager i seniorarrangementer, er det alkoholpolitikken for juniorer, der er gældende.

Som forening hverken kan eller vil vi blande os i, hvad vores ungdomsmedlemmer foretager sig i deres fritid, dog er det som for senior gældende, at man ikke indtager eller opfører sig beruset iført klubtøj.