Dopingpolitik

Dopingpolitik

 
Kolding Guardians AFC tager afstand fra enhver brug af doping. Vi har en nul-tolerance politik, hvor den mindste mistanke undersøges. Vores trænere er forpligtet til at indberette enhver mistanke til bestyrelsen, og der er afsat midler til at gennemføre dopingtests i tilfælde af begrundet mistanke. Der gøres ligeledes et stort arbejde for aktivt at informere vores medlemmer om, at doping er skadeligt og ikke accepteres i klubben.

Som medlem af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund under Danmarks Idræts-Forbund er Kolding Guardians AFC og dens medlemmer omfattet af Danmarks Idræts-Forbunds og WADA’s dopingregulativ. Som følge heraf er Kolding Guardians AFC’s medlemmer forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som måtte blive foranstaltet af Danmarks Idræts-Forbund, Anti-Doping Danmark, WADA og Kolding Guardians AFC.

Kolding Guardians AFC og dens medlemmer er endvidere forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af Danmarks Idræts-Forbund og WADA i henhold til dopingregulativet.

Påvisning af doping vil desuden resultere i bortvisning fra Kolding Guardians AFC på ubestemt tid, da en sådan påvisning er til skade for både klubben, dens medlemmer, DAFF og sporten som helhed.

Kolding Guardians AFC vil fra sag til sag tage stilling til det etisk forsvarlige ved anvendelsen af andre kunstige hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer, herunder kosttilskud m.v.