Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik
Kolding Guardians ønsker på ingen måde at udøve censur eller begrænse vores medlemmers ret til at udtrykke deres holdninger. Vi ønsker dog med kommunikationspolitikken at melde klart ud, hvem der tegner foreningen. Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, og det er kun denne, der kan udtrykke Guardians’ officielle holdning. Det betyder, at kun bestyrelsen har retten til at underskrive sig Kolding Guardians AFC samt at udtale sig på foreningens vegne.

Bestyrelsen forventer at trænere, ledere og andre frivillige i Kolding Guardians bakker op omkring de beslutninger, bestyrelsen efter bedste evne træffer. Kritik af trufne beslutninger skal i første omgang rettes til bestyrelsen.

Kolding Guardians opfordrer alle med tilknytning til foreningen til at være saglige, når de deltager i diverse debatter.