Pædofilipolitik

Pædofilipolitik
Alle trænere i Kolding Guardians bliver en gang årligt kontrolleret for tidligere pædofilidomme i Det Centrale Kriminalregister. Det årligt tjek skal ikke være nogen sovepude. Klubben har den holdning, at en fornuftig samværspolitik og kommunikation med forældrene er en lige så vigtig del, hvis pædofili skal forhindres.

Det er vigtigt, at børn, unge, forældre, trænere og ledere alle er trygge ved at dyrke idræt i Kolding Guardians. Vi tilstræber derfor, at der aldrig er kun én voksen træner/ leder omkring børnene/ de unge i træningssituationen, kampsituationer, omklædningssituationer eller andre situationer. Såfremt der inddrages eksterne instruktører i undervisningen/ træningen, må disse under ingen omstændigheder efterlades alene med børnene/ de unge. Der skal altid være minimum en intern træner/ leder til stede.

Vi mener, at det vil være forældrene, der er de første til at opdage de ændringer i barnets/ den unges adfærd, der oftest opstår som følge af et seksuelt overgreb. Det er vigtigt, at der er en god kommunikation mellem forældre og klub, så et eventuelle overgreb hurtigt opdages og stoppes. Åbenhed og kommunikation mellem alle parter kan forhindre mange misforståelser. Kolding Guardians opfordrer forældrene til aktivt at deltagelse i deres barns idrætsliv, da dette sikrer en tættere dialog med klubben.

Enhver henvendelse vil blive taget seriøst og blive behandlet professionelt. Der vil blive tage de nødvendige forholdsregler/ konsekvenser samt taget kontakt til de relevante myndigheder